Estä lumen putoaminen katolta

NOMO®-lumieste vähentää katolta putoavasta lumesta liikenneturvallisuudelle ja omaisuudelle aiheutuvaa vaaraa. Toisin kuin perinteisissä ratkaisuissa, NOMO®-lumiesteitä käytettäessä lumi jää katolle tasaisiksi kerrostumiksi sulamiseensa saakka.

NOMO® -lumiesteet ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa ja sulautuvat huomaamattomasti rakennuksen ulkonäköön. Asennus useammille kattotiilimalleille näytetään kohdassa FAQ - asennus.

 • YouTube

  NOMO® Zeta Asennusvideo

 • YouTube

  NOMO® Zeta Asennusvideo

 • YouTube

  NOMO® Beta Asennusvideo

 • YouTube

  NOMO® Zeta -lumieste

Energia ja ympäristö

NOMO®-tuotteet ovat huomattavan keveitä verrattuna perinteisiin lumiesteisiin. Katon kulmasta ja ulkoisista seikoista riippuen on NOMO®-tuotteita käyttämällä mahdollista saavuttaa jopa yli 50 % säästö materiaalissa.

Ulkonäkö on huomioitu, sillä NOMO® on katolla lähes huomaamaton.

 • YouTube

  NOMO® Alpha Tuotevertailussa

 • YouTube

  NOMO® Beta Tuotevertailussa

NOMO® Alpha

NOMO Alpha –lumieste Soveltuu lukkiutuville tiilille.
Perusväreinä tiilenpunainen ja musta.

NOMO® Beta

NOMO Beta –lumieste
Soveltuu tavanomaisille betoni- ja savikattotiilille.

Perusväreinä tiilenpunainen, musta ja harmaa (maalaamaton).

NOMO® Zeta

NOMO Zeta –lumieste
Soveltuu tavanomaisille betoni- ja savikattotiilille.

Perusväreinä tiilenpunainen ja musta.

Lait ja säädökset

Järjestyslaki (612/2003) 5 §: "Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle."

Lisää tietoa lumiesteen asentamisesta
kohdassa FAQ.

NOMO-tuotteiden valmistuksessa sovelletaan
ISO 9001:2015 ja ISO 1400 1:2015 –standardeja.

Tuotteet on tarkastanut Ruotsin testaus-
ja tutkimuslaitos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.