Usein kysyttyjä kysymyksiä, FAQ

NOMO®-tuotteiden saatavuus ja hintatietoja

Ota meihin yhteyttä jos sinulla on kysyttävää koskien NOMO-tuotteiden tilaamista tai ostamista.

Lähetä sähköpostia

NOMO® värivalikoima

NOMO® Beta –lumiesteet ne toimitetaan 50 kappaleen pakattuina erinä.
Perusvärit ovat tiilenpunainen, musta ja maalaamaton harmaa.

NOMO® Beta -lumieste
Väri: tiilenpunainen

AlZn ruostesuoja, maalattu.
GTIN: 7090016660087

Svart

NOMO® Beta -lumieste
Väri: musta

AlZn ruostesuoja, maalattu.
GTIN: 7090016660056

Svart

NOMO® Beta -lumieste
Väri: harmaa

AlZn ruostesuoja.
GTIN: 7090016660025

Svart

NOMO® Alpha –lumiesteet ne toimitetaan 10 kappaleen pakattuina erinä. Perusväreinä tiilenpunainen ja musta.

NOMO® Alpha -lumieste
Väri: tiilenpunainen

AlZn ruostesuoja, maalattu.
GTIN: 7090016666201

Röd Alpha

NOMO® Alpha -lumieste
Väri: musta

AlZn ruostesuoja, maalattu.
GTIN: 7090016665204

Sort Alpha

NOMO® Zeta –lumiesteet ne toimitetaan 25 kappaleen pakattuina erinä. Perusväreinä tiilenpunainen, musta ja harmaa.

NOMO® Zeta -lumieste
Väri: tiilenpunainen

AlZn ruostesuoja, maalattu
GTIN: 7090016666485

NOMO Zeta -lumieste

NOMO® Zeta -lumieste
Väri: musta

AlZn ruostesuoja, maalattu
GTIN: 7090016666454

NOMO Zeta Schneefänger schwarz

NOMO®-tuotteiden toimintaperiaatteet

NOMO® -lumiesteet jakavat katon ja paikallisen lumikuorman välisen vetovoiman tasaisesti koko katon alueelle. Katon paikallinen rasitus ja vaara lumen työntymisestä katolta alas vähenevät näin enemmän kuin perinteisiä järjestelmiä, esimerkiksi putki- tai verkkolumiesteitä käytettäessä.

Satanut lumi tasataan katolle. Näin estetään katon paikallinen ylikuormitus ja tiilien murtuminen. Katon läpiviennit eivät myöskään pääse vahingoittumaan. Lumikerroksen eristävä vaikutus vähentää katon kautta tapahtuvaa rakennuksen lämpöhäviötä.

Näytä kuva kuinka NOMO® toimii (vaihe a - lumipeite, vaihe b - lumen sulaminen, vaihe c - ei lunta).

Vaadittavien NOMO®-elementtien määrä

Sijoita katon mitat NOMO®-laskimeen ja saat tulokseksi vaadittavien elementtien lukumäärän sekä kaaviokuvan elementtien sijoittelusta.

NOMO®-elementtien asennus

NOMO® Alpha ja Beta –lumiesteiden asentamista havainnollistetaan kohdan "Tietoa" videoissa.

50% laskennallisesti määritetyistä NOMO®-elementeistä asennetaan jokaiselle tiilelle kattoräystään suuntaisesti. Räystäästä katsottuna ensimmäisellä tiilirivillä on jokaiselle tiilelle sijoitettava NOMO® -elementti. Jäljelle jäävä 50% elementeistä jaetaan tasaisesti katolle, poislukien kaksi ylintä riviä.

NOMO®-elementtejä edellytetään käytettävän yhtenäisenä järjestelmänä. Takuu ei ole voimassa, jos elementtejä käytetään rajoitetulla alueella katolla tai yhdessä muiden lumiestejärjestelmien kanssa (kaksiputkinen lumieste tai muu vastaava ratkaisu).

NOMO® asentamiseen ei tarvita työvälineitä riippumatta siitä, tapahtuuko asennus rakenteilla olevalle vai valmiille katolle.

NOMO®-lumieste ripustetaan tiilen takareunan alle, ja se pysyy paikoillaan yläpuolisen tiilen painon alla. Kaikki järjestelmän osat ovat identtisiä ja helppoja jälkiasentaa irtonaisille kattotiilille.

NOMO®-lumiesteiden asennus eri kattotiilimalleille näytetään allaolevassa:

NOMO® ZETA -LUMIESTE | asennus 2-kouruiselle kattotiilelle

NOMO® BETA -LUMIESTE | asennus 2-kouruiselle kattotiilelle

NOMO® ZETA -LUMIESTE | asennus sileälle kattotiilelle

NOMO® BETA -LUMIESTE | asennus 1-kouruiselle kattotiilelle

NOMO® ZETA -LUMIESTE | asennus 1-kouruiselle kattotiilelle

NOMO® ZETA -LUMIESTE | asennus BMI NOVA savikattotiilelle

NOMO® ZETA -LUMIESTE | asennus Ormax Nortegl savikattotiilelle

NOMO® BETA -LUMIESTE | asennus Koramic Sinus savikattotiilelle

NOMO® ZETA -LUMIESTE | asennus Koramic Sinus savikattotiilelle

NOMO® ZETA -LUMIESTE | asennus Koramic Pottelberg 44 savikattotiilelle

NOMO® BETA -LUMIESTE | asennus Koramic Pottelberg 451 savikattotiilelle

NOMO® ZETA -LUMIESTE | asennus Koramic Pottelberg 451 savikattotiilelle

NOMO® ZETA -LUMIESTE | asennus Koramic VHV savikattotiilelle

Asennus rakennuksen sisäänkäynnin kohdalle

NOMO-lumiesteet on sijoiteltava laskennallisen kuvion mukaisesti (ks. kohta "NOMO®-laskin"). Esteiden kattaman alan yläpuolelle ei saa jäädä kattamattomia alueita, joilta lumi pääsisi vyörymään katetulle alueelle.

Fare ved enkeltstående snøfanger

Perinteisiä, paikallisesti ja vain rakennuksen sisäänkäynnin yläpuolelle asennettavia lumiesteitä rasittaa usein huomattava kuorma lumiesteen suojaaman alan ulkopuolelta (ks. kuva), mikä puolestaan voi johtaa katon paikalliseen ylirasitukseen. Näin on erityisesti, jos katon suojaamaton osa lumiesteen yläpuolella on lumiesteen suojaamaa alaa moninkerroin suurempi.

Lumikuorman sisätaitteen tiilille aiheuttamat vahingot ja tiilien murtuminen

NOMO® -lumiesteet asennetaan jokaiselle muokkaamattomalle tiilelle sisätaitteen molemmin puolin (ks. esimerkkikuva). Tiedossamme ei ole tapauksia, joissa kattotiilet olisivat vaurioituneet NOMO® -tuotteiden käytön seurauksena.

NOMO lumieste sisätaite

Tiilien muokkaaminen NOMO®-tuotteita asennettaessa

NOMO® -lumiesteiden asentaminen ei edellytä kattotiilien muokkaamista. Näin tiilien rakenne ja tasapaino ei muutu.

Videolla nähtävä perinteinen lumieste edellyttää usein kattotiilien hiomista. Kattotiilien hiominen heikentää tiiltä ja voi johtaa tiilien murtumiseen lumen painaessa kattotiiiä lumiestekiinnikkeiden asennuskohdissa. Lumiestekiinnikkeet on kiinnitetty pitkittäissuuntaiseen aitaan tai putkeen ja kiinnitetään laudalla ja ruuveilla katon ruoteisiin. Kattotiilien murtuminen johtaa veden tunkeutumiseen aluskattoon, mitä voi olla vaikea havaita. Kattotiilien murtuminen aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkojen vaaran, mikäli tiilenpalaset putoavat katolta.
NOMO® Alpha NG, NOMO® Beta ja NOMO® Zeta -lumiesteet eivät vaadi kattotiilien luujutta ja tiiviyttä heikentävää tiilien hiomista. Tämä vähentää tiilien murtumisen ja vesivahinkojen riskiä. NOMO® Lumiesteet eivät vaikuta tiilien sertifiointiin. Suomalaisen ja eurooppalaisen standardin mukainen hyväksyntä sisältyy SFS-EN1304 (savikattotiilet) ja SFS-EN490 (betonikattotiilet) -standardeihin.

Lumiesteitä koskeva sääntely Suomessa

Ympäristöministeriön on antanut asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta (Suomen rakentamismääräyskokoelma F2, 2001). Asetuksen kohdassa 3.8.2 säädetään: "Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Määräys koskee myös rakennusta ympäröivää katualuetta ja muuta yleistä aluetta."

Katon kaltevuuden ylittäessä 1:8 (n. 7 astetta) käytetään suojaamiseen lumiesteitä.

NOMO®-tuotteet ja ympäristöystävällisyys

NOMO® -lumiesteet valmistetaan Euroopan unionin alueella unionissa voimassa olevien ympäristösuojelusäännösten mukaisesti.

NOMO® -lumiestejärjestelmän paino on vähemmän kuin puolet tavanomaisten kilpailevien tuotteiden (kaksiputkiset lumiesteet) painosta.

Keskimäärin noin 40% NOMO®-tuotteiden valmistamiseen käytetystä energiasta tuotetaan valmistajan omalla vesivoimalalla Storånissa, joka virtaa aivan tuotantolaitoksen takana.

Esimerkki: paanutiilikatolla, jonka kulma on 30 astetta ja lumikuorma enintään 1,5 kN/m2 vaaditaan 15 metriä pitkälle ja 6 metriä leveälle kattopinta-alalle:

207 kappaletta (kpl) NOMO® Beta -elementtejä tai 67 kappaletta NOMO® Alpha –elementtejä.

Vaadittujen NOMO® Beta –lumiesteiden kokonaispaino on n. 12,5 kg, NOMO® Alpha –lumiesteiden puolestaan n. 13,5 kg. NOMO® Betan paino on 31% ja NOMO® Alphan 33% vaadittavien tavanomaisten kaksiputkisten lumiesteiden painosta.

Ympäristövaikutusten vertailu | NOMO®-lumieste vs perinteinen lumieste

Tak