NOMO® -laskin – tarvearvio

m
Info
Taklengde

Katon pinta

Katon pinta-ala lasketaan kertomalla katon pituusmitta katon leveysmitalla. Katon tasaisen kuormituksen varmistamiseksi on katon molemmat puolet suositeltavaa suojata lumiestein.

m
Info
Takhøyde

Katon pinta

Katon pinta-ala lasketaan kertomalla katon pituusmitta katon leveysmitalla. Katon tasaisen kuormituksen varmistamiseksi on katon molemmat puolet suositeltavaa suojata lumiestein.

Info
Takvinkel

Katon kulma

Katon kulma tarkoittaa katon jyrkkyyttä asteissa ilmaistuna.

Info

Lumikuorma

Lumikuormaa koskevat tiedot perustuvat standardin SFS-EN-1991-1-3 kansallisessa liitteessä 4 annettuihin. Kuvassa esitetyt arvot ovat minimiarvoja. Tapauskohtaisesti voidaan sopia suurempien arvojen käytöstä.
Valitse soveltuva lumikuorma valikosta tältä kartalta. Sulje ikkuna

Copyright © Caneias

Yhteenlaskettu FPTM = (n NOMO® x FPTM)

Yhteenlaskettu FPTM = Lumen merkityksellinen pinta-ala on NOMO®-elementtien kappalemäärä kerrottuna yksittäisen NOMO®-elementin FP-arvolla.

FPTM = Jalanjälki (Footprint) yhdelle NOMO®-elementille.

n NOMO® = NOMO®-elementtejä per kattopinta.

Copyright © Caneias

RADFTM = (n NOMO® x FPTM) / m2 kattopinta.

RADFTM = Lumen putoamisen aiheuttavien voimien jakautumista katolla kuvaava tekijä.

FPTM = Jalanjälki (Footprint) yhdelle NOMO®-elementille.

n NOMO® = NOMO®-elementtejä per kattopinta.

Copyright © Caneias

Yhteenlaskettu TPMSTM = (n NOMO® x TPMSTM)

TPMSTM = Kuvaa yksittäisen NOMO-lumiesteen lumeen pystysuoraan suuntautuvan osan halkaisijaa.

n NOMO® = NOMO®-elementtejä per kattopinta.

Copyright © Caneias

Yhteenlaskettu CCSLTM = (n NOMO® x CCSLTM)

n NOMO® = NOMO®-elementtejä per kattopinta.

CCSLTM= NOMO®-elementin lunta vasten kohdistuvien pintojen pituus kerrottuna määrätylle katolle asennettavien NOMO®-elementtien lukumäärällä.

Copyright © Caneias

Jos paikalliset erityisolosuhteet kokemuksen perusteella aiheuttavat suurempia lumikuormia, on suunnittelussa käytettävä olosuhteisiin nähden riittävää lumikuorma-arvoa.